0

€0

Home > LAMPE I LUSTERI > LUSTERI > MESINGANI ARTS&CRAFTS LUSTER

MESINGANI ARTS&CRAFTS LUSTER

MESINGANI ARTS&CRAFTS LUSTER

€1500

Visina: 110 cm Najveći prečnik: 60 cm

Materijal: mesing i mat staklo

Period: oko 1910. – 1920.

Poreklo: moguće Amerika

Luster je delo dizajnera koji je pripadao inovativnom pokretu „Arts and Crafts“ (umetnost i zanati) koji je nastao u Engleskoj krajem 19. veka, ali je ubrzo postao internacionalni fenomen. Luster je izrađen od mesinga koji je obrađen tehnikom iskucavanja čime su dobijeni dekorativni motivi u plitkom reljefu. Svi metalni elementi lustera prekriveni su apstraktnim geometrijskim šarama, a na centralnom, najvećem obruču lustera nalaze se i ovalni motivi sa po dve volute sa donje strane. Ovaj element lustera sadrži i tri male, višestrane, lanterne sa kupastim metalnim gornjim delom. Lanterne imaju rešetkastu konstrukciju od mesinga u koju su umetnuta okna od neprozirnog, mat stakla. Iznad i ispod velikog centralnog obruča nalaze se dva manja obruča. Donji obruč je dodatno dekorisan sa nekoliko umetaka od rubin crvene staklene paste. Na ovaj deo je montiran veliki stakleni abažur, od neprozirnog, mat stakla, čija je tekstura gotovo identična teksturi metalnih delova lustera. Obručevi su međusobno spojeni lancima sa masivnim karikama.

Lustere sličnog dizajna sa malim lanternama poput ovih koje se pojavljuju na našem lusteru izrađivali su američki predstavnici pokreta umetnost i zanati. Osim sličnih međusobnih karakteristika nije moguće sa sigurnošću luster odrediti kao delo američkog majstora.

Temelj pokreta „Umetnost i zanati“ činile su ideje engleskih viktorijanskih mislilaca i stručnjaka koje su oni zastupali polovinom 19. veka. To su bile ideje četiri značajne ličnosti. Jedan od njih bio je  industrijalac Džordž Oven, koji se bavio socijalnim posledicama industrijalizacije i koji se neumorno zalagao za poboljšanje uslova rada u fabrikama, uključujući i uslove pod kojima su radila deca. Drugi je bio arhitekta i dizajner Avgustus Pjudžin koji je promovisao umetnost srednjeg veka kao način da se prevaziđe neukus previše dekorisanih predmeta kakvi su bili u modi u Engleskoj u tom periodu. Treći je bio arhitekta i dizajner Oven Džons koji je iza sebe ostavio veoma značajno delo „Gramatika ornamenta“ gde je predstavio i analizirao stotinu dekorativnih motiva različitih naroda iz različitih perioda. Četvrti je bio Džon Raskin, kritičar i filizof čije su knjige o arhitekturi, u kojima je izneo stanovište da se glavni izvor inspiracije uvek mora tražiti u prirodi, bile od ključnog uticaja na pokret umetnost i zanati.

Termin umetnost i zanati (Arts and Crafts) je nastao kada je 1887. formirana grupa umetnika pod nazivom „Izložbeno udruženje umetnosti i zanati,“ koja je godinu dana kasnije održala u Londonu svoju prvu izložbu predmeta iz različitih oblasti dekorativnih umetnosti. Izložba je doživela veliki uspeh.

Iako nikada nisu poricali važnost slikarstva i vajarstva, umetnici pokreta umetnost i zanati su dali nove vrednosti dekorativnim umetnostima i insistirali su na tome da one postanu ravnopravne sa lepim umetnostima. Po njima, prilikom kreiranja bilo kakvog prostora, bilo je neophodno napraviti „totalno umetničko delo“, što znači da sve komponente počevši od arhitekture, do dizajna nameštaja i ukrasnih predmeta, kao i zavesa, tepiha i tapeta moraju biti osmišljeni zajedno kao jedna celina jedinstvenog koncepta. Umetnici pokreta umetnost i zanati zalagali su se za poštovanje materijala od kojeg je predmet izrađen i za poštovanje njegove konstrukcije, tako da je način na koji je predmet izrađen uvek trebalo da bude jasno vidljiv. Važna komponenta pokreta bila je njegova socijalna strana. Pripadnici pokreta su bili protivnci industrijalizacije i mašinske proizvodnje. Smatrali su da predmete treba ručno da izrađuju zanatlije, prema svom sopstvenom dizajnu, i to u zdravom i srećnom okruženju. Iznad svega su se zalagali za dobrobit ljudi koji su izrađivali predmete.

Najvažniji iz prve generacije dizajnera pokreta umetnost i zanati je bio Vilijem Moris (1834 – 1896). Moris je bio majstor u većem broju veština. Po zvanju je bio arhitekta, ali je dizajnirao i nameštaj, izrađivao je predmete od metala i bio je angažovan na izradi nekoliko velikih zidnih dekorativnih slika. Moris je zajedno sa nekoliko kolega osnovao firmu Moris & Co, koja se pored ostalog bavila i izradom monumetalnih vitraža od bojenog stakla, a nešto kasnije je proširila posao na izradu tapeta i tekstilni dizajn po čemu će ime Morisa postati najčuvenije.

Pokret umetnosti i zanati, čiji vremenski okvir obuhvata kraj 19. i prve decenije 20. veka, proširio se na gotovo čitavu Evropu kao i na Ameriku, pri čemu su postojale regionalne karakteristike pokreta.

Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

SLIČNI PROIZVODI

ALT DOJČ BAKARNI LUSTER

400


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

ALT DOJČ LUSTER OD GUSA

500


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

LUSTER OD ZELENE MAJOLIKE

800


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

LUSTER OD PLAVE MAJOLIKE

700


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

ART DEKO ŽUTI LUSTER

250


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

ART DECO LUSTER 2

300


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

ART DEKO ZELENI LUSTER

600


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

ART NUOVO BAKARNI LUSTER

500


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

BAUHAUS LUSTER

700


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

BRONZANI LUSTER

2200


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

LUSTER OD HROMA I DRVETA

300


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

MURANO SEGUZO LUSTER

900


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...