0

€0

Home > IKONE > KUĆNI IKONOSTAS

KUĆNI IKONOSTAS

KUĆNI IKONOSTAS

€1500

Dimenzije: 76 x 48 cm

Tehnika: tempera na dasci, drvorez, pozlata, srebro

Period: 1872

Poreklo: Srbija (Vojvodina)

Ovaj kućni ikonostas spada među izuzetne primere srpske folklorne umetnosti, i ujedno je svedočanstvo o duboko ukorenjenoj veri među narodom.

Na ikoni je prikazan ikonografski tip Bogorodice poznat kao Bogorodica Odigitrija ili Putevoditeljica, dopunjen nekim netipičnim detaljima. Bogorodica je predstavljena kao polufigura, odevena u plavi hiton i crveni maforion postavljen zelenom tkaninom. Ona u levom naručju drži Hrista Mladenca, dok gestom desne ruke pokazuje na njega, sa porukom „Evo vašeg Spasitelja.“ Hrist je prikazan kao cela figura, u sedećem stavu, kako blagosilja desnom rukom, dok u levoj ruci drži grančicu palme. Hrist je odeven u beli hiton i zeleni himation. Zlatni oreoli okružuju glave Bogorodice i Hrista, pri čemu su unutar Hristovog oreola upisana grčka slova OѠH, sa značenjem „Onaj koji jeste“. Iznad njih, u uglovina ikone, prikazani su anđeli, kao cele, lebdeće figure, kako pridržavaju raskošnu srebrnu krunu nad glavom Bogorodice. Jedan od anđela drži grančicu belog ljiljana, a drugi grančicu masline. Pojava anđela koji nose kitnjastu baroknu krunu, u okviru ove ikonografije, odraz je uticaja zapadno-evropske umetnosti, i uglavnom se sreće od kraja 18. veka.  Neuobičajeni detalji za prikaz Bogorodice Odigitrije su grančice koje nose Isus i anđeli, pri čemu svaka od njih ima odgovarajuće simbolično značenje. Palma je simbol pobede nad mukama i smrću. Cvet belog ljiljana se vezuje za Bogorodicu i simbol je njene čistote, nevinosti i bezgrešnog začeća. Grančica masline simbol je mira.

Način slikanja ikone, sa izborom jarkih, osnovnih boja: crvene, zelene i plave, koje su nanešene kao ujednačene površine, linijski prikazanim naborima na tkaninama, istaknutim konturama, i stilizovanim ali izražajnim crtama lica, upečatljivo podseća na ikone slikane na staklu, kakve su se izrađivale u Vojvodini počevši od 18. veka, postavši značajan oblik folklorne umetnosti u 19. veku. Na osnovu toga može se zaključiti da je ikonostas najverovatnije izrađen na području Vojvodine.

Ram ikone, plave boje sa crvenom bordurom, ispunjen je izrezbarenim, geometrijski stilizovanim, volutama u obliku slova „S“, a u uglovima je motiv u obliku trolista. Ovako uramljena ikona smeštena je unutar veoma raskošne, perforirane, pozlaćene rezbarije, koju čini splet voluta u obliku slova „S“ i vitice vinove loze sa grozdovima. Na sredini gornje strane ovog barokno razrađenog okvira, nalazi se kružno polje, aplicirano srebrnim, filigranskim cvetom, koji je verovatno kasniji dodatak. Vinova loza je jedan od najznačajnijih biblijskih simbola, predstavlja crkvu i vernike, a tumači se da sama loza predstavlja Hrista a grozdovi apostole.

Osnovu ikonostasa čini pravougaona kutija sa istaknutim središnjim elementom, plave boje, zaobljene gornje ivice, na kojoj se nalazi zlatan krst, sa dve folijažne volute koje spajaju donje delove kraka. Na ovom elementu, sa prednje strane, nalazi se crveni okvir u obliku niše, unutar koga je naslikan zlatan putir. Iznad putira su ispisani inicijali Hristovog imena, a sa leve i desne strane, ispisana je godina izrade ikonostasa: 1872. Putir u hrišćanstvu ima višeslojnu simboliku, i prevashodno se vezuje za Isusovu krv, on predstavlja čašu iz koje je Hrist ponudio vino apostolima na tajnoj večeri, kao i sud u koji je Josif iz Arimateje uhvatio krv Hrista na krstu.

Levo i desno od središnjeg elementa, na blago uvičenim površinama, na žutoj podlozi, naslikane su crvene ruže okružene folijažnim motivima.

Na izradi ikonostasa radili su slikar i rezbar, izvanrednog umeća, koji su odlično poznavali hrišćansku ikonografiju i simbolično značenje motiva koje su prikazali na svom delu.

Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

SLIČNI PROIZVODI

BOGORODICA TRENODUZA

1200


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

SVETI DIMITRIJE

2100


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

IKONA SVETI JOVAN KRSTITELJ

1200


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...