0

€0

Home > IKONE > BOGORODICA TRENODUZA

BOGORODICA TRENODUZA

BOGORODICA TRENODUZA

€1200

Dimenzije: 32 x 25 cm

Tehnika: jajčana tempera na dasci

Poreklo: moguće Dalmacija

Period: 19. vek

Na ikoni je prikazana Bogorodica u polu-profilu, povijene glave, lica okrenutog ka umanjenom prikazu raspeća Isusa Hrista. Ona je odevena u tamni maforion. Glava joj je okružena blistavim zlatnim oreolom. Iako je slikom obuhvaćen samo deo figure iznad ramenog pojasa, na ikoni se vide i ruke Bogorodice, sklopljene u činu molitve. Njen lik, oborenih očnih kapaka, izražava tugu, a položaj tela pokazuje da je ona obuzeta dubokom kontemplacijom. Dramatičan efekat postignut je izrazito jednostavnom kompozicijom sa dominantnom, krupnom figurom Bogorodice, i kontrasnim koloritom, koji je gotovo sveden na samo dve boje: tamnu odeću Bogorodice i skoro podjednako tamnu pozadinu, i toplu oker boju Bogorodičinog lika i sličan ton zlatnog oreola.

Ovaj tip Bogorodice poznat je kao Bogorodica Trenoduza (što na grčkom znači žaliti za nekim). Ikonografija obuhvata prikaz Bogorodice, i to najčešće samo njene glave i ramena sa vidljivim dlanovima sklopljenim u činu molitve, i umanjene figure Hrista razapetog na krstu. Bogorodica žali za svojim sinom, a raspeće joj služi kao neka vrsta opipljive spomenarske utehe. Ikonografija je verovatno formirana u okviru italo-kritske ikonopisne škole, i to u 16. veku. Ona je zasnovana na više poznatih vizantijskih i gotičkih prikaza Bogorodice, kao što su zapadnjačka Pietà i scene Skidanje s krsta i Oplakivanje Hrista. Ikonografija je takođe inspirisana himnama i religioznom poezijom, kako Istočne tako i Zapade crkve.

Na našem podneblju, ovaj tip Bogorodice je uglavnom prisutan na dalmatinskom priobalju, ali i u zaleđu, i to od kraja 17. veka, postavši posebno zastupljen tokom 18. veka.

Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

SLIČNI PROIZVODI

KUĆNI IKONOSTAS

1500


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

SVETI DIMITRIJE

2100


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...

IKONA SVETI JOVAN KRSTITELJ

1200


Proizvod je dodat u korpu! Molimo sačekajte...